Κατηγορίες
ορειβατικές

Κοκκωτοί – Γερακοβούνι – Γκιούζι (Όθρυς) 9/10/2016