Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Αναβολή κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας

Λὀγω τὠν κακὠν καιρικὠν συνθηκὠν αναβἀλλεται η εκδἠλωση κοπης τἠς πρωτοχρονιἀτικης πιτας τἠς Υπαιθρἰου Ζωἠς που ηταν προγραμματισμἐνη γιἀ τἠν Κυριακἠ 15 Ιανουαρἰου στὀ κτἠμα “Βερσαλἰες”. Γιἀ οποιαδἠποτε πληροφορἰα στὀ τηλ.2410 250818 κἀθε απὀγευμα 7-9.