Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Συμμετοχή στο σεμινάριο Leading Quality Trails – Best of Europe

Η Υπαίθριος Ζωή συμμετείχε με δύο μέλη της (Τζιόκας Ιωάννης & Νάτσιου Ευαγγελία) στο workshop που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την έναρξη της διαδικασίας Πιστοποίησης Μονοπατιών από τον Διεθνή φορέα ERA. Το Leading Quality Trails – Best of Europe είναι ένα πιστοποιητικό ποιότητας, τεχνικής επάρκειας, ασφάλειας και αξιοπιστίας που απονέμει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων (ERA) σε δίκτυα μονοπατιών που αθροίζουν πάνω από 50 χλμ. σειριακά, παρέχουν επαρκή υποδομή και πληρούν κριτήρια ποικιλότητας, ασφάλειας και εξυπηρετήσεων. Το πιστοποιητικό αυτό κάνει τα δίκτυα αυτά πολύ πιο ελκυστικά στα μέλη των εθνικών ομοσπονδιών πεζοπόρων. Το σεμινάριο ήταν διήμερο και περιελάμβανε θεωρητική προσέγγιση της διαδικασίας και πρακτική εξάσκηση, επι τόπου σε μονοπάτι. Έκλεισε τη δεύτερη μέρα με την απονομή βεβαιώσεων συμμετοχής.