Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού του συλλόγου θα πραγματοποιηθεί στις 3/3/2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 4.30 το απόγευμα ετήσια γενική συνέλευση στο Χατζηγιάννειο – Ρούσβελτ 59, με θέματα:
1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα γενικής συνέλευσης
2. Επικύρωση πεπραγμένων προηγούμενης συνέλευσης
3. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
4. Ταμειακό απολογισμό και έκθεση εξελεκτικής επιτροπής για το έτος 2017
5. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018
6. Διάφορες ανακοινώσεις προτάσεις
7. Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Δηλώσεις συμμετοχής ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεκτικής Επιτροπής έως την Τρίτη 27/2