Κατηγορίες
Άρθρα

Όροι συμμετοχής στις ορειβατικές εκδρομές

 

Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις ορειβατικές εξορμήσεις του συλλόγου, σημαίνει και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων:

1. Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα που κάθε φορά διανέμεται.

2. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ότι, τέτοιες δραστηριότητες έχουν διαφόρου είδους επικινδυνότητες, τα αποτελέσματα των οποίων αναλαμβάνουν ρητώς και ανεπιφυλάκτως. Με άλλα λόγια η ευθύνη για την ασφάλεια των είναι αποκλειστικώς δική τους, όταν δεν ακολουθούν τις σχετικές υποδείξεις του αρχηγού της αποστολής ή ξεκόβονται-αυτονομούνται από την ομαδική προσπάθεια.

3. Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα, αν όχι την υποχρέωση, όταν οι καιρικές συνθήκες το απαιτούν, να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης, εάν κατά την κρίση του οι γενικότερες συνθήκες (καιρός, μορφολογία του εδάφους κλπ) δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδος. Επίσης μπορεί να αποκλείσει όσους, κατά την κρίση του, δεν μπορούν για διάφορους λόγους (ανικανότητα, έλλειψη εξοπλισμού κλπ) και δημιουργούν πρόβλημα στον εαυτό τους ή στην ομάδα.

4. Σε περίπτωση ατυχήματος παραιτούνται και δε θα ζητήσουν οποιαδήποτε ευθύνη ή αποζημίωση από τον αρχηγό της αποστολής ή από το σύλλογο για οτιδήποτε πάθει κατά τη διάρκεια της ορειβασίας.

Τέλος, για να χαρούν περισσότερο το βουνό και γενικότερα τη φύση, καλό είναι να αφήσουν, στα πλαίσια του δυνατού, τον εγωισμό τους πίσω (στο σπίτι τους).