Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Αλλαγή εκδρομής τουριστικού τμήματος

Η εκδρομή για Οίτη – Παύλιανη που θα γινόταν την Κυριακή στις 15/9 αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου.