Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Θα πραγματοποιηθεί στις 15/2/2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 6.00 το απόγευμα ετήσια γενική συνέλευση στα γραφεία του συλλόγου μας Μανδηλαρά 5β με θέματα:
1. Επικύρωση πεπραγμένων προηγούμενης συνέλευσης
2. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ταμειακό απολογισμό και έκθεση εξελεκτικής επιτροπής για το έτος 2019
4. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020
5. Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις