Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Αναστολή δραστηριοτήτων

Ο σύλλογός μας μετά τις κυβερνητικές αποφάσεις και τις σχετικές υποδείξεις του ΕΟΔΥ για να περιοριστεί η εξάπλωση του COVID-19, αναστέλλει τις δραστηριότητές του κατά το μήνα Νοέμβριο. Όταν γίνει εφικτή η επαναλειτουργία των διάφορων δραστηριοτήτων με ασφάλεια, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.