Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Αναβολή εκλογών

Ο σύλλογός μας “Υπαίθριος Ζωή Λαρίσης” λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχιζόμενα προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία του Covid 19 και λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί, δε δύναται να διεξάγει εκλογές. Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να παρατείνει τη θητεία του μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 οπότε θα γίνουν εκλογές, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες και θα αναδειχθεί νέο διοικητικό συμβούλιο.