Υπαίθριος Ζωή Λαρίσης

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Υ.Ζ. ΛΑΡΙΣΗΣ

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Υ.Ζ. ΛΑΡΙΣΗΣ

Όσα μέλη δήλωσαν συμμετοχή στο χορευτικό τμήμα της Πέμπτης 14 Δεκεμβρίου 2023 19:00 – 20:00, να προσέλθουν στην αίθουσα μαθήματος, στη Βενιζέλου 153, 3ος όροφος, εγκαίρως.

Κοινοποίηση
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email