Υπαίθριος Ζωή Λαρίσης

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Σάββατο 18/02/2023 και ώρα 6.00΄μμ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στα γραφεία μας.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης .

3) Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. από 2/10/2021 μέχρι 31/12/2022.

4) Οικονομικός απολογισμός από 2/10/2021 μέχρι 31/12/2022.

5) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

6) Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023.

7) Διάφορες προτάσεις κι ανακοινώσεις.

Κοινοποίηση
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email