Υπαίθριος Ζωή Λαρίσης

ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η συνδρομή είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου.

Η συνδρομή καταβάλλεται εντός του τρέχοντος έτους ή με την εγγραφή νέου μέλους.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως τακτοποιήσετε εγκαίρως τις υποχρεώσεις σας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Το Δ.Σ. της Υπαιθρίου Ζωής Λαρίσης

Κοινοποίηση
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email